Orgány

Orgány lesného spoločenstva Ostrice

Výbor

Ján Jakubček
predseda
Alojz Jakubček
podpredseda
Ján Hloža
členovia
Jozef Hloža
Ing. Miloš Švec
Dozorná rada
Pavel Kern
predseda
Ing. Tomáš Sirotný
členovia
Ing. Anna Hložová